top of page
LS-03-04-13.jpg

LEZECKÉ SESTAVY

KOLEKCE HERNÍCH PRVKŮ PRO DĚTI

Kolekce lezeckých stěn je nový stavebnicový systém pro firmu DŘEVOARTIKL, jenž využívá výrobní program společnosti, založený na stabilizovaných modřínových profilech.

Design 
vychází z tvaru krychle, která je pro různé sestavy nakláněna v odlišném směru, přičemž je vždy odstraněna část obrysových linií tak, aby zůstal prostor pro zpětné imaginární dotvoření pozorovatelem.
Nakláněním a skládáním tohoto geometrického útvaru vznikl systém lezeckých sestav, který lze konfigurovat pro různé věkové skupiny, obtížnost či velikost lezeckých sestav nebo finanční náročnost.
Kolekce je určena pro děti od předškolního věku, v základních konfiguracích již od dvou let dítěte.

SESTAVA 1

Nejmenší sestava "ježek", kde se dítě může učit zdolávat překážky nebo si připadat třeba jako na plovoucí kře už ode dvou let.
krychle-bokorys_1.jpg

SESTAVA 2

Větší bratr první sestavy. Průlezka s nakloněnými stěnami, která umožňuje malým lezcům doslova prolézat dovnitř a ven, spouštět se či šplhat po laně nebo závodit v rychlosti lezení a kdo ví co ještě.
krychle-bokorys_4.jpg

SESTAVA 3

Neboli nakloněná sestra první sestavy. Stačilo málo aby vznikl zcela jiný prvek, jež nabízí možnosti nejen průlezky, ale v rozšířené verzi třeba ručkování, balancing nebo parkour pro větší děti.
krychle-bokorys_2.jpg

SESTAVA 4

Poslední z kolekce. Krychle nakloněná přes hranu nabízí velké množství příslušenství. A tak jsme tuto sestavu navrhli i s možností instalace standardizované skluzavky či lanového žebříku.
krychle-bokorys_5.jpg
JEDNA KRYCHLE
jako základní stavební prvek všech  lezeckých sestav

DEVĚT STAVEBNÍCH MODULŮ

Systém je vymyšlen jako stavebnice. Na každou sestavu jsou použity některé z níže uvedených modulů, lanových sítí a lezeckých úchytů. Tím se nabízí nepřeberné množství variant, které si může zákazník navrhnout i sám podle svých potřeb, ať už podle věkové, finanční či terénní náročnosti.
bottom of page