top of page
AGV-black-2b.jpg

AGV

AUTOMATED GUIDED VEHICLE

Design AGV (Automated guided vehicle) neboli "automatizovaně řízeného dopravníku" pro AGVSys, je určen pro transport výrobků, materiálu nebo zboží ve výrobních provozech, skladech a všude tam, kde je potřeba automatizovaného a organizovaného přesunu komponent nebo menších celků.

www.agvsys.cz

Kotva 1
AGV-black-2-popisky-CZ-02.jpg

Tvarosloví reflektuje konstrukci vnitřního uspořádání šasi a komponent s ohledem na zvolenou technologii výroby opláštění ze sklolaminátu. Indikační LED pásek, procházející středem korpusu, propojuje ozrcadlenou hmotu korpusu a víka dopravníku.

AGV-black-2b-2K.gif
Dopravník je vybaven RGB LED páskem, který lze naprogramovat pro zobrazení směrových, informačních nebo bezpečnostních signálů.
agv_sys_3.jpg
Plně automatizovaný vozík je naváděn optickým systémem pomocí barevných čar a RFID značek.
bottom of page