top of page
Fitcraft2-hl.jpg

SaveBox Home

SYSTÉM PRO AKUMULACI ELEKTRICKÉ ENERGIE

Design akumulátoru pro domovní instalace reflektuje vnitřní obsah a členění bateriových článků. Řešení je navrženo s ohledem na ovládací prvky, komunikační prvky a ergonomii ovládání jednotky, která je primárně řízena mobilní aplikací. Výrazný svislý panel s centrálním NFC komunikátorem zobrazuje aktuální funkce jednotky - akumulaci, odběr ze sítě, odběr elektrospotřebiči a indikátor aktuálního stavu nabití.

www.fitcraftenergy.cz

Fitcraft energy Savebox Home
bottom of page