top of page
Streetview2.jpg

VIDA |science centrum

DESIGN VENKOVNÍCH EXPONÁTŮ

SOUBOR EXPONÁTŮ, KTERÝ MÁ NÁVŠTĚVNÍKY SCIENCE CENTRA SEZNÁMIT S FENOMÉNY Z OBLASTI HYDROMECHANIKY, OPTIKY, AKUSTIKY A KINETIKY

Smyslem designu bylo v co nejjednodušší formě zprostředkovat jednotlivé fyzikální zákony tak, aby si především malý divák uchoval v paměti kýžený fenomén nerušenou formou s jedinečnou zkušeností. Koncepce vychází z požadavku na bezpečný provoz, trvanlivost a minimální údržbu. Sjednocujícím prvkem je materiál nerezové oceli, přičemž ovládací či pohyblivé prvky jsou provedeny v červeném akcentu. Exponáty vznikly ve spolupráci s odborným týmem VIDA, architektura expozice ateliér Vizage.

Foto exponátů ©VIDA. Více k expozici na www.VIDA.cz

HYDROMECHANIKA

VIDA science centrum archimed

ARCHIMEDŮV ZÁKON

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost je rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa.

VIDA science centrum Archimed
VIDA science centrum torriceli

TLAKOVÁ FONTÁNA - TORRICELIHO ZÁKON

S výškou vodního sloupce se ve válci mění i tlak, což ovlivňuje rychlost proudění vody skrze otvory a tím i délku dostřiku kapaliny.

VIDA science centrum Torriceli

OPTIKA

VIDA science centrum optika

OPTICKÝ HRANOL

Bílé světlo se při průchodu skleněným hranolem rozkládá na duhové spektrum všech barev.

VIDA science centrum optika

KINETIKA

VIDA science centrum kinetika
VIDA science centrum kinetika

KLADKOSTROJ: ZVEDNI SÁM SEBE

Uživatel na dvou exponátech porovnává vliv počtu kladek na sílu potřebnou k vytažení sebe sama na zavěšené sedačce.
Při uvolnění táhla uživatel naopak pozoruje vliv odporu lopatek vrtule, která je spojena s koly kladkostroje jednosměrnou volnoběžkou.

VIDA science centrum kinetika

NAKLONĚNÁ ROVINA

Poloha závaží vůči středu otáčení rotujícího kola ovlivňuje jeho rychlost při volném pohybu po nakloněné rovině.
Adjustací a rozdílnou vzdáleností tohoto závaží od středu kotouče je možné tento jev porovnávat na dvou identických exponátech vedle sebe.

VIDA science centrum kinetika

AKUSTIKA

VIDA science centrum akustika

AKUSTICKÉ UŠI

Uši fungují podobně jako antény jenž přijímají zvuk zvenčí. Při zvětšení plochy těchto živých antén dojde i ke zvětšení intenzity a změně frekvenčního spektra zachyceného a směřovaného do zvukovodu.

VIDA science centrum akustika

HUČÍCÍ KÁMEN

Hučící kámen představuje tři komory o průměru 30 / 40 / 50 cm. Nalezením správné frekvence hlasu pomocí hučení ve vhodném otvoru dojde k rozvibrování těla, které se postupně rozšíří až do nohou.

VIDA science centrum hucici kamen
VIDA science centrum hucici kamen
VIDA science centrum marimba

MARIMBA

Pomocí paliček rozehrajte kovové destičky a zaposlouchejte se do jednotlivých tónů. Na destičkách vzniká stojaté vlnění, které je mimo jiné závislé právě na délce destičky. Čím je destička delší, tím má zvuk nižší frekvenci a naopak, čím je destička kratší, tím je frekvence vyšší. Současně na ni můžou hrát až čtyři hráči.

VIDA science centrum marimba

BOSONOHÁ STEZKA

Specifický exponát, zaměřující se na haptické smysly, poskytuje návštěvníkovi možnost zkoumat a porovnávat geometrické struktury s proměnující se velikostí a roztečí různých geometrických tvarů.

VIDA-Bosonoha-stezka-cl.jpg
bottom of page